Αναζήτηση

Ελληνικά Εμπορικά Προγράμματα

Εκτός από τις Ναυτιλιακές εταιρίες, κάθε είδους επιχείρηση χρειάζεται να οργανώσει μηχανογραφικά τα τμήματά της.

Η ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει λύσεις και γι' αυτό!

Στο άρθρα που ακολουθούν, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα πακέτα των Ελληνικών Εμπορικών προγραμμάτων και να ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε επίσης να δείτε κάποια ενδεικτικά Screen Shots.

 

Έσοδα - Έξοδα

Το Εμπορικό Μηχανογραφικό Πακέτο Εσοδα-Εξοδα είναι η λογιστική βιβλίων Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Το πακέτο αυτό είναι πλήρες και φιλικό ακόμα και στο χρήστη που ασχολείται για πρώτη φορά με μηχανογράφηση.

Περισσότερα...

 

Μισθοδοσία προσωπικού

Βασικό πακέτο που καλύπτει της ανάγκες μισθοδοσίας μίας επιχείρησης.

Περισσότερα...

 

Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων

Ειδικό Μηχανογραφικό Πακέτο που ετοιμάζει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των τιμολογίων αγορών και πώλησης.

Περισσότερα...

 

Λογιστική Γ' Κατηγορίας ΚΒΣ

Μηχανογραφικό πακέτο που εφαρμόζεται συνήθως σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Ο σχεδιασμός του βασίζεται στο διπλογραφικό σύστημα και στο Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.

Περισσότερα...

 

Αποθήκες

Μηχανογραφική εφαρμογή η οποία παρακολουθεί τη φυσική και λογιστική αποθήκη των υλικών ή προϊόντων μιας επιχείρησης.

Περισσότερα...

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ιστορικό
Αρχική Ελληνικά Εμπορικά Προγράμματα
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών