Αναζήτηση

Δραστηριότητες

ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. θεωρείται μία από τις ηγετικές μορφές της ναυτιλιακής μηχανοργάνωσης και πληροφορικής, έχοντας κατ' εκτίμηση αλλά και βάση πελατολογίου, μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αγοράς.

Βασικοί της πελάτες είναι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες που εδρεύουν είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό.
Η ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. από την πρώτη μέρα της ζωής της το 1968 και για όλα τα χρόνια έκτοτε, αποτελεί το μεγαλύτερο ίσως εγγυητικό όνομα για μια επένδυση στο χώρο της ναυτιλιακής πληροφορικής. Η βασική της δραστηριότητα είναι η συγγραφή, πώληση και συντήρηση ποικίλων Ναυτιλιακών και Εμπορικών προγραμμάτων για κάθε εταιρία.
Το «ηλεκτρονικό» της προφίλ δραστηριοποιήθηκε το 2000 που η εταιρία ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες στο χώρο του Internet Design & Development και Internet Marketing βαφτίζοντας έτσι ένα κομμάτι της, με το όνομα ALSnet. Το νέο αυτό τμήμα στη συνέχεια, εξελίχθηκε και ξεκίνησε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εταιρικής επικοινωνιακής στρατηγικής και ταυτότητας.
Εκδίδει το περιοδικό «Ναυτιλία Και Οργάνωση» το οποίο διανέμεται δωρεάν σε πάνω από 2500 παραλήπτες.
Από το 1999 η ALS είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία πληροφορικής που συμμετέχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο project MARIDES (ΜΑRItime DEcision Support) σε συνεργασία με άλλες εταιρίες από την Ευρώπη και το Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών. Επίσης, από το 2003, συμμετέχει σε αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Κατά καιρούς κυρήσσει Σεμινάρια Πληροφορικής και Ναυτιλιακών Θεμάτων τα οποία στελεχώνονται συνήθως από υπαλλήλους Ναυτιλιακών Εταιριών αλλά και πανεπιστημιακούς απόφοιτους που αναζητούν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες γνώσεις.
 
Ιστορικό
Αρχική Δραστηριότητες
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών