Αναζήτηση

Ενημέρωση Μετόχων

Σε συνέχεια της από 28/04/2023 Γενικής Συνέλευσης στην οποία εγκρίθηκε ο τελικός ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 044645807000, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία διεγράφη από το ΓΕΜΗ και προχώρησε σε Διακοπή Εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, το ποσό στο ταμείο της εταιρείας που μένει θα επιμεριστεί στους μετόχους βάσει του ποσοστού που κατέχουν

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα θέλατε να γίνει η κατάθεση

Ευχαριστούμε πολύ,

Οι εκκαθαριστές

 
Ιστορικό
Αρχική Ανακοινώσεις Ενημέρωση Μετόχων
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών