Αναζήτηση

Staff Payroll

Βασικό πακέτο που καλύπτει της ανάγκες μισθοδοσίας μίας επιχείρησης.

Μισθοδοσία προσωπικού (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία)         (BASIC)

 • Παραμετρικά αρχείασυλλογικών συμβάσεων, κλίμακας εφορίας, κύριων & επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων,  ειδικοτήτων,  επιδομάτων,  τμημάτων.
 • Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας,
 • Υπολογισμοί κανονικής μισθοδοσίας, επιδόματος Πάσχα, επιδόματος άδειας, αποζημίωσης άδειας, επιδόματος Χριστουγέννων, επιδόματος Ισολογισμού, αναδρομικών, αναδρομικών κρατήσεων Ι.Κ.Α., αποζημιώσεων (λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης).
 • Mισθοδοτικές καταστάσεις(αναλυτικές, πληρωμής, πλήρεις, τράπεζας, προκαταβολών, κόστους ανά εργαζόμενο, κύριου ταμείου, επικουρικών ταμείων, σωματείων, διμήνου εφορίας, συγκεντρωτική εφορίας κλπ),
 • Επιστολή προς τράπεζα με ανάλυση ποσών ανά εργαζόμενο,
 • Αναλυτικές αποδείξεις πληρωμής ανά εργαζόμενο,
 • Προσωρινή και Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ,
 • Βεβαιώσεις εφορίας, δημιουργία ετήσιου αρχείου Φ.Μ.Υ. σε δισκέτα,
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστ. φύλλων (Excel) οποιουδήποτε αποτελέσματος,

Ώρες διδασκαλίας (έως) 10

Μισθοδοσία προσωπικού (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία)   (ADVANCE)

 • Περιλαμβάνει την Basic(1.7) και επί πλέον:
 • Δημιουργία Εντύπων σε Excel(συμπλήρωσης ατομικών στοιχείων, αναγγελίας πρόσληψης, γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης, βεβαίωση υπηρεσίας, αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελίας σύμβασης εργασίας, υπεύθυνη δήλωση εργαζομένου & εργοδότη (ασθένεια Ι.Κ.Α.), πιστοποιητικό προϋπηρεσίας κλπ).
 • Αναλυτικές αποδείξεις πληρωμής ανά εργαζόμενο,
 • Α.Π.Δ.  Ι.Κ.Α. συνοδευτικά και δημιουργία δισκέτας (ή υποβολή μέσω Internet),
 • Κατάσταση  Λ.Α.Ε.Κ.,
 • Προϋπολογισμός & αναλυτική παρουσίαση ετήσιων αποδοχών εργαζομένου,
 • Αυτόματο υπολογισμό  προϋπηρεσίας και παρουσίαση  αλλαγών βασικού μισθού και τριετιών,
 • Εκτύπωση άρθρου μισθοδοσίας,
 • Αναλυτική καρτέλα αδειών εργαζομένου,
 • Βιβλίο αδειών.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 15

Μισθοδοσία προσωπικού (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία)   (ULTIMATE)

 • Περιλαμβάνει την Basic(1.7),  την Advance (1.8) και επί πλέον:
 • Αυτόματη δημιουργία αρχείου(ων) πληρωμής μέσω τραπεζών,
 • Υπολογισμό αδειών φροντίδας παιδιού.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 20

 
Ιστορικό
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών