Αναζήτηση

Income & Expenses

Το Εμπορικό Μηχανογραφικό Πακέτο Εσοδα - Εξοδα είναι η λογιστική βιβλίων Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Το πακέτο αυτό είναι πλήρες και φιλικό ακόμα και στο χρήστη που ασχολείται για πρώτη φορά με μηχανογράφηση.

Έσοδα–Έξοδα Β’ Κατ. Βιβλίων (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία) (BASIC)

 • Παραμετρικές στήλες Εσόδων – Εξόδων,
 • Παραμετρικό αρχείο πλοίων(καταχωρούνται / διορθώνονται από τον χρήστη),
 • Ανάλυση εξόδων ανά πλοίο,
 • Αναλυτικό βιβλίο Εσόδων – Εξόδων,
 • Σελίδες Μηνιαίου Βιβλίου Εσόδων - Εξόδωνσε DotMatrix ή InkJet/Laser,
 • Επίσημο Μηνιαίο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων,
 • Αρχείο πελατών(για συγκεντρωτική τιμολογίων πώλησης),
 • Αρχείο προμηθευτών(για συγκεντρωτική τιμολογίων αγορών),
 • Συγκεντρωτικές καταστάσειςτιμολογίων Αγορών-Πώλησης & δημιουργία δισκέτας ή αρχείου για αποστολή μέσω Internet,
 • Αρχείο κίνησης Πελατών – Προμηθευτών,
 • Καρτέλες, Ισοζύγια πελατών – προμηθευτών,
 • Συγκέντρωση Φ.Π.Α. σε χρονικό διάστημα,
 • Κατάσταση επιστροφής Φ.Π.Α.,
 • Καρτέλα είδους (στήλη) εσόδου ή εξόδου,
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστ. φύλλων (Excel) οποιουδήποτε αποτελέσματος.

Ώρες διδασκαλίας: 7

Έσοδα–Έξοδα Β’ Κατ.Βιβλίων (σύμφωνα με την Ελλην.νομοθεσία) (ADVANCE)

 • Περιλαμβάνει την BASIC(1.5) και επί πλέον:
 • Παραμετρικά κείμενα προμηθειών, βεβαιώσεων και εκχωρήσεων.
 • Παρουσίαση / εκτύπωση βεβαίωσης, εκχώρησης προμηθευτή,
 • Κατάσταση προμηθειών τράπεζας η άλλου είδους εξόδου,
 • Αρχείο ατομικών στοιχείων ναυτικών,
 • Καρτέλα και βεβαίωση ναυτικού,
 • Βεβαίωση ελεύθερου επαγγελματία,
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστ. φύλλων (Excel) οποιουδήποτε αποτελέσματος.

Ώρες διδασκαλίας: 10

 
Ιστορικό
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών