Αναζήτηση

Αποθήκες

Μηχανογραφική εφαρμογή η οποία παρακολουθεί τη φυσική και λογιστική αποθήκη των υλικών ή προϊόντων μιας επιχείρησης.

Περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες :

  • Είδη
  • Ευρετήρια
  • Τιμοκαταλόγους
  • Καρτέλες
  • Ισοζύγια
  • Απογραφή

 
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών