Αναζήτηση

Λογιστική Γ' Κατηγορίας ΚΒΣ

Μηχανογραφικό πακέτο που εφαρμόζεται συνήθως σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Ο σχεδιασμός του βασίζεται στο διπλογραφικό σύστημα και στο Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.

Περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες :

 • Ημερολόγια
 • Ισοζύγια
 • Αναλυτικό Καθολικό (Καρτέλες)
 • Γενικό Καθολικό
 • Πάγια
 • Αποσβέσεις
 • Αποτελέσματα
 • Κλείσιμο παλαιάς και άνοιγμα νέας χρήσης
 • Πελάτες
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Πώλησης
 • Προμηθευτές
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Αγορών

 
Ιστορικό
Αρχική Ελληνικά Εμπορικά Προγράμματα Λογιστική Γ' Κατηγορίας ΚΒΣ
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών