Αναζήτηση

Chartering

Το τμήμα Ναυλώσεων σε μία Ναυτιλιακή Επιχείρηση αποτελεί στην πραγματικότητα το τμήμα πωλήσεων για μια κλασσική επιχείρηση.

Το τρέχον πακέτο αποτελεί το δοκιμασμένο κλασικό πακέτο της ALS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στην καινούργια windows version και περιέχει όλα τα λιμάνια του κόσμου και όλες τις αποστάσεις μεταξύ των. Οι αποστάσεις μπορεί να είναι direct ή να διέρχονται από κανάλια, κόμβους ή θαλασσινούς διαδρόμους.

Εφαρμογή Ναυλώσεων (Chartering)

  • Στην εφαρμογή δόθηκε έμφαση στην περιγραφή των λιμανιών. Στα στοιχεία τους περιλαμβάνονται: Όνομα λιμανιού, Γεωγραφικές συντεταγμένες, Περιοχές του κόσμου στις οποίες ανήκουν τα λιμάνια (regions), Ευρύτερες περιοχές (areas) και αποστάσεις σε ναυτικά μίλια που συνδέουν τα λιμάνια. Ακόμη έχουν προσδιορισθεί 26 κανάλια και ναυτικοί διάδρομοι σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα λιμάνι μπορεί να αναγνωρίζεται σαν Κύριο, Συσχετιζόμενο ή υπο-λιμάνι.
  • Μια μεγάλη βάση δεδομένων (περίπου 6000 λιμάνια) με «κατ’ ευθείαν αποστάσεις» (μη διερχόμενες δια μέσω καναλιών ή περασμάτων) συνδέουν ένα λιμάνι με ένα άλλο. Ο χρήστης μπορεί να προσδιορίζει την πορεία του πλοίου με οποιοδήποτε συνδυασμό καναλιών και περασμάτων ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και άλλα λιμάνια.
  • Προεκτιμήσεις ταξιδιών όλων των ειδών (Ballast, Single, Multivoyage, TimeChartering) προσδιορίζουν το ναύλο ανά τόνο αλλά και αναλυτική κατάσταση στις δαπάνες για το ταξίδι αλλά και τις εισπράξεις των ναύλων.
  • Καταγραφή αποκλίσεων μεταξύ δύο ταξιδιών από τα λαμβανόμενα στοιχεία του πραγματοποιηθέντος ταξιδιού και των στοιχείων της πρόβλεψης.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 30

 
Ιστορικό
Αρχική
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών