Αναζήτηση

Crew (ISM)

Το τμήμα πληρωμάτων σε μια Ναυτιλιακή Επιχείρηση, αποτελεί το τμήμα προσωπικού για μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

Το Τμήμα Πληρωμάτων βρίσκει στη Μηχανογράφηση ένα πολύτιμο βοηθό έτοιμο να δώσει απάντηση στα πλέον δύσκολα προβλήματα, ιδιαίτερα όταν αυτά απαιτούν μεγάλη αναζήτηση στοιχείων

Crew (Πληρώματα)  BASIC

  • Η BASIC έκδοση του Crew περιλαμβάνει την κάρτα ενός ναυτικού (Basicinformation), τα πιστοποιητικά του (Certificates), τις ναυτολογήσεις / απολύσεις (Performances) και την αξιολόγηση του (Skills).
  • Κάθε ναυτικός έχει αναγνωριστικές πληροφορίες όπως: Μ.Ε.Θ., Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Χώρα, Τόπος γέννησης, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο, Συγγενείς και Ναυτικό πράκτορα.
  • Επίσης κινήσεις ναυτολόγησης και απόλυσης στα πλοία τα οποία υπηρέτησε και αν υπηρετεί σε ποιο πλοίο, με τι βαθμό, ποιον έχει πλοίαρχο κ.λ.π.
  • Το πακέτο παρέχει Λίστα ναυτικών που υπηρετεί σήμερα στο πλοίο (CurrentCrewList), που υπηρέτησαν συγκεκριμένη χρονική περίοδο (OldCrewList) και από τις δηλώσεις των ναυτικών για επαναναυτολόγηση μπορεί να προβλεφθεί ένα μελλοντικό CrewList(ProspectedCrewList).
  • Κάθε ναυτικός μπορεί να αξιολογηθεί για τις ικανότητές του και την συμπεριφορά του στο πλοίο. Τέλος ο χρήστης θα μπορεί να διαθέτει κριτήρια για τους ναυτικούς όπως: απόδοσης εργασίας τους, τα πτυχία και πιστοποιητικά που διαθέτουν, οι γνώσεις ξένων γλωσσών κ.λ.π.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 15

Crew (Πληρώματα)   ADVANCE

  • H έκδοση ADVANCE περιλαμβάνει ότι και η BASIC και επί πλέον εξωλογιστικές πληροφορίες που αφορούν στο MGA και σε κινήσεις που διευκολύνουν την οικονομική παρακολούθηση ενός ναυτικού (Financial).   Ο τομέας των Financial δεν ενημερώνει το λογιστήριο (M.G.A.) ούτε υποκαθιστά την λειτουργία του.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 20

Crew (Πληρώματα)   ENTERPISE

  • H έκδοση ENTERPRISE περιλαμβάνει οτι και η ADVANCE και επί πλέον ιατρικό αρχείο για κάθε ναυτικό (Medical).  Το ιατρικό αρχείο ενός ναυτικού περιλαμβάνει πληροφορίες γύρω απο το περιστατικό που δημιούργησε πρόβλημα υγείας, οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες αποζημίωσης (αν υπάρχουν) κ.α.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 25

Crew (Πληρώματα)   ULTIMATE

  • H έκδοση ULTIMATE περιλαμβάνει ότι και η ENTERPRISE και επί πλέον τμήμα παρακολούθησης εισιτηρίων (Crew Ticketing).

Ώρες διδασκαλίας (έως) 30

Γενικός Λογ/σμός Πλοιάρχου (M.G.A.) & Μισθοδοσία Ναυτικών (Crew Payroll)

  • Η εφαρμογή συνεργάζεται με την αντίστοιχη του Crew και λαμβάνει πληροφορικά στοιχεία από τη βάση των δεδομένων του Crew File προκειμένου να εκδίδεται μισθοδοτική κατάσταση για Έλληνες ή ξένους ναυτικούς.
  • Ο χρήστης μπορεί να πάρει λογιστική κατάσταση Εσόδων – Εξόδων που υπογράφει ο πλοίαρχος. Στη λίστα αυτή περιγράφεται σε λεπτομέρεια κάθε έξοδο ή έσοδό του που γίνεται στο πλοίο.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 25

 
Ιστορικό
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών