Αναζήτηση

Supply (ISM)

Το τμήμα προμηθειών των πλοίων της Ναυτιλιακής εταιρίας, το γνωστό Supply Department

Προμήθειες, Εφόδια(Supply - Provisions, Stores)   BASIC

 • Η εφαρμογή περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς του IMPA(6-digits), ISSA(7-digits), Προμηθειών τροφής και άλλα υλικά.
 • Αν και ο IMPA και ISSA περιλαμβάνουν και το τμήμα Προμηθειών η ALS αποφάσισε να τις διακρίνει. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το αρχείο των Provisions σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες και κυρίως με τα φαγητά που επιθυμούν οι εθνικότητες των ναυτικών που υπηρετούν στα πλοία κ.λ.π.
 • Λέγοντας άλλα Υλικά κυρίως εννοούμε Χάρτες, Εκδόσεις, Μπογιές, Ιατρικά, Χημικά Λιπαντικά κ.λ.π.
 • Ο χρήστης μπορεί να ομαδοποιεί τα υλικά των ζητήσεων ή των παραγγελιών σε κύριες κατηγορίες όπως: Cabin, Deck, Engine και σε υποκατηγορίες όπως: Deck navigation, Deck Stationary, Engine, Electrical, κλπ).
 • Οι ζητήσεις και οι παραγγελίες παρακολουθούνται με το σύστημα που αναφέραμε στα ανταλλακτικά.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 20

Προμήθειες, Εφόδια(Supply – Provisions, Stores) + full results   ADVANCE

 • Περιλαμβάνει την Basic(1) και επί πλέον:
 • Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για τις ζητήσεις και τις παραγγελίες για ένα ή για ομάδα πλοίων, για επιλεγέντες προμηθευτές και χώρες προμηθευτών για την παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας κ.λ.π.
 • Παρέχονται λίστες υλικών που περιλαμβάνονται σε ζητήσεις ή παραγγελίες μιας ορισμένης περιόδου με πολλαπλή επιλογή ομάδας υλικών, προμηθευτών και χωρών.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 25

Προμήθειες, Εφόδια(Supply–Provisions, Stores) + full results & inventory ULTIMATE

 • Περιλαμβάνει την Basic(1), την Advance(2) και επί πλέον:
 • Αποθήκη (λογιστική) υλικών δημιουργείται ανά πλοίο, η οποία οποιαδήποτε στιγμή παρέχει πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα που αποτελούν πολύτιμη πληροφορία για τους ασχολούμενους με το τμήμα προμηθειών.
 • Το πρόγραμμα παρακολουθεί ξεχωριστή αποθήκη για τα provisions και τα stores.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 30

 
Ιστορικό
Αρχική
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών