Αναζήτηση

Technical

Το τεχνικό τμήμα (Technical Department) της Ναυτιλιακής Επιχείρησης ίσως είναι το τμήμα που έχει την περισσότερη ανάγκη να μηχανοργανωθεί, διότι έχει τις μεγαλύτερες δαπάνες κυρίως από τα ανταλλακτικά των μηχανών και τις επισκευές των μηχανημάτων.

Ανταλλακτικά Μηχανημάτων  (Spares)  BASIC

 • Το πακέτο διαθέτει τράπεζες πληροφοριών για πλοία, τύπους πλοίων, ομάδες πλοίων, πράκτορες, προμηθευτές, γεωγραφικές περιοχές, νομίσματα συναλλαγής, ζητήσεις, παραγγελίες, παρακολούθηση πορείας παραγγελιών και αξιολόγηση προμηθευτών.
 • Τα αρχεία ανταλλακτικών διακρίνονται ανά πλοίο και βασίζονται σε ομάδες ανταλλακτικών. Οι ομάδες των ανταλλακτικών επιτρέπουν στο χρήστη να κωδικοποιήσει τα ανταλλακτικά και να προσδιορίσει μέχρι 5 επίπεδα κωδικοποίησης.
 • Για κάθε ζήτηση από το πλοίο (requisition), ο χρήστης μπορεί να έχει πίνακα σύγκρισης με τις τιμές που πρόσφεραν οι προμηθευτές.
 • Αναγράφονται  τυχόν  εκπτώσεις  που  πιθανόν  να  κάνουν  οι  προμηθευτές  όπως  και οι χρόνοι παράδοσης για το κάθε ένα από τα προσφερόμενα υλικά.Οι συγκρίσεις γίνονται επί των κοινών στοιχείων (τιμών) που προσφέρουν όλοι οι προμηθευτές πριν και μετά την έκπτωση σε δολάρια ΗΠΑ, ανεξάρτητα από τα προσφερόμενα τοπικά νομίσματα. Ειδική λίστα που εμφανίζει τα φθηνότερα ανταλλακτικά ανά προμηθευτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αν θέλει να «σπάσει» τη ζήτηση των ανταλλακτικών σε περισσότερες από μια για να επωφεληθεί από τα φθηνότερα.
 • Τα ανταλλακτικά μπορούν να μεταφέρονται από μια ζήτηση σε μια παραγγελία με ή χωρίς ποσότητες, με ή χωρίς τιμές κ.λ.π.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 20

Ανταλλακτικά Μηχανημάτων  (Spares)  ADVANCE  (full results)

 • Περιλαμβάνει την Basic(1) και επί πλέον συνδυασμένα αποτελέσματα.
 • Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για τις ζητήσεις και τις παραγγελίες για ένα ή για ομάδα πλοίων, για επιλεγέντες προμηθευτές και χώρες προμηθευτών για την παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας κ.λ.π.
 • Παρέχονται λίστες ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται σε ζητήσεις ή παραγγελίες μιας ορισμένης περιόδου με πολλαπλή επιλογή ομάδας υλικών, προμηθευτών και χωρών.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 25

Ανταλλακτικά Μηχανημάτων(Spares) ULTIMATE (full results& inventory)

 • Περιλαμβάνει την Basic(1), την Advance(2) και επί πλέον:
 • Αποθήκη (λογιστική) ανταλλακτικών δημιουργείται ανά πλοίο, η οποία οποιαδήποτε στιγμή παρέχει πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα που αποτελούν πολύτιμη πληροφορία για τους ασχολούμενους με το τεχνικό τμήμα, τους μηχανικούς και γενικά τα πληρώματα των πλοίων.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 30

Επιθεωρήσεις & Πιστοποιητικά (Surveys & Certificates)

 • Τα πιστοποιητικά διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (Νηογνώμονα, Επιθεωρήσεων, Μυοκτονίας, Εγχειριδίων κ.λ.π.).
 • Οι ομάδες των πιστοποιητικών είναι Class, Statutory, Safety, Security,Miscellaneous,…
 • Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίζει το πιστοποιητικό από τον κωδικό, την περιγραφή, τον τύπο και την ομάδα. Οι πληροφορίες ενημέρωσης για ένα πιστοποιητικό πλοίου περιλαμβάνουν την ημερομηνία έκδοσης και λήξης του πιστοποιητικού, τις early/late range dates, issue location και παρατηρήσεις.
 • Τα αποτελέσματα παρέχονται στο χρήστη σε μια επιλεγείσα περίοδο και δείχνουν στην περίοδο αυτή ποία πιστοποιητικά θα έχουν λήξει ή σε πόσες ημέρες μετά το τέλος της περιόδου που επελέγη, θα λήξουν. Τα CMSμηχανημάτων εμφανίζονται σε επιλεγμένη περίοδο με την κατάσταση που θα έχουν στο τέλος της περιόδου.

Ώρες διδασκαλίας (έως)  10

 
Ιστορικό
Αρχική
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών