Αναζήτηση

Operation

Το Operation Department είναι η καρδιά της Ναυτιλιακής Επιχείρησης.

Στο τμήμα αυτό, τα στελέχη ασχολούνται αποκλειστικά με τα ταξίδια των πλοίων.

Το Operation Department αναλαμβάνει το πλοίο, αμέσως μετά τη ναύλωσή του, από το Chartering Department και το παρακολουθεί παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές στο πλήρωμά του, μέχρις ότου ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, από τη ναύλωση.

Κατάσταση θέσεων πλοίου στον κόσμο (Position List)

  • H εφαρμογή λειτουργεί επί ετήσιας βάσης.
  • Οι καταστάσεις θέσεων καταχωρούνται σε ετήσιο αρχείο αυτόματα.
  • Η εφαρμογή περιέχει αρχείο πλοίων, ταξιδιών, πληροφοριών για ναυλωτές και ναυλοσύμφωνα.
  • Τα βασικά στοιχεία του Position list δημιουργούνται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και διαφέρουν από έτος σε έτος.
  • Ο χρήστης δύναται να αντιγράφει ένα Position List από μια ημερομηνία σε άλλη και από ένα πλοίο σε άλλο.

Ώρες διδασκαλίας (έως)  6

Αγοραπωλησίες Πλοίων (Sales & Purchase of Vessels)

  • Το πακέτο των αγοραπωλησιών πλοίων είναι εξαιρετικά ευέλικτο και ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την «αγορά» των πλοίων και να ενημερώνει καθημερινά τη βάση δεδομένων που διαθέτει για τις αγοραπωλησίες των πλοίων.
  • Το πακέτο περιλαμβάνει έρευνα πλοίων διακρίνοντάς τα σε αρκετές κατηγορίες. Η τράπεζα δεδομένων ερευνάται σε 30 διαφορετικά πεδία για κάθε πλοίο. Με κατάλληλο συνδυασμό των πεδίων αυτών μπορεί να επιλέγει το επιθυμητό πλοίο στην οθόνη ή στο χαρτί.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 15

Αποτελέσματα πραγματικού ταξιδιού    (Actual voyage)

Ώρες διδασκαλίας (έως)  6

Υπολογισμός χρόνου φόρτωσης & εκφόρτωσης    (Time sheet)

Ώρες διδασκαλίας (έως)  6

 
Ιστορικό
Αρχική
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών