Αναζήτηση

Τι είναι το Als e-Learning

Το ALS e-Learning είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που παρέχει Ναυτιλιακές Σπουδές μέσω διαδικτύου σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση των τμημάτων μιας Ναυτιλιακής Εταιρίας, αλλά δεν μπορούν να «καθίσουν στα θρανία»!.

Το ALS e-Learning είναι ένα νέο τμήμα εκπαίδευσης του ALS EDUCATIONCENTER.

Το πρόγραμμα του ALS e-Learning προσφέρεται με δύο μορφές εκπαίδευσης. Μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα εκπαίδευσης όλων των τμημάτων μίας Ναυτιλιακής Εταιρίας μαζί, αλλά και κάθε τμήματος ξεχωριστά.

Τι είναι το Als education center

To ALS EDUCATION CENTER λειτουργεί από το 1968 και είναι ο κλάδος σπουδών της ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία εδώ και 42 χρόνια είναι η μεγαλύτερη εταιρία Πληροφορικής στην Ελλάδα που ασχολείται με τη μηχανοργάνωση Ναυτιλιακών Εταιριών και με την Εκπαίδευση των στελεχών της.

Η ALS INFORMATICS S.A. και το ALS EDUCATION CENTER, έχουν βραβευθεί τα τελευταία χρόνια με παγκόσμια βραβεία ποιότητας (2003 Λονδίνο, 2004 Μαδρίτη, 2005 Γενεύη) ενώ με το Πολυτεχνείο Αθηνών έχουν φτιάξει μηχανογραφικά πακέτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ALS EDUCATION CENTER διαθέτει άριστο διδακτικό προσωπικό και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο στο κέντρο του Πειραιά.

Σε ποιους απευθύνεται το Als e-Learning

Το σύστημα εκπαίδευσης e-Learning απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές που έχουν αποκτήσει πτυχίο μετά το Λύκειο ή έχουν εργασθεί για 3 χρόνια σε Ναυτιλιακή Εταιρία. Ολοκληρώνοντας αυτόν τον κύκλο σπουδών, οι σπουδαστές αποκτούν το Postgraduate Diploma in Shipping Studies.

Οι σπουδαστές πρέπει μέσα σε 6 μήνες από την εγγραφή τους να υποβάλλουν στην ALS μία γραπτή εργασία 7000-8000 λέξεων αν παρακολουθούν το γενικό πρόγραμμα, ενώ αν παρακολουθούν το πρόγραμμα ανά τμήμα έχουν στη διάθεσή τους 4 μήνες να υποβάλλουν πτυχιακή εργασία 1500-2000 λέξεων.

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας, η ALS θα τους προσδιορίσει Supervisor καθηγητή, με τον οποίο οι σπουδαστές θα μπορούν να επικοινωνούν όποτε επιθυμούν για τυχόν διευκρινήσεις και για αξιολόγηση της πορείας της εργασίας τους.

Γενικό Πρόγραμμα e-Learning

Σε κάθε σπουδαστή που παρακολουθεί το γενικό πρόγραμμα προσφέρεται ένα CD και ένας βιβλιοδετημένος τόμος 1000 σελίδων με την εκπαιδευτική ύλη.

Το Als e-Learning αποτελείται από 9 βιβλία-ενότητες μέσα στα οποία αναφέρονται όλα τα κεφάλαια που αφορούν στην οργάνωση μιας Ναυτιλιακής Εταιρίας.

Κάθε CD περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή

  • Τις 9 ενότητες και το περιεχόμενο του βιβλιοδετημένου τόμου.
  • Ένα μεγάλο εγκυκλοπαιδικό Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό λεξικό που δεν δίνει μόνο τη μετάφραση των 3000 Ναυτιλιακών και Οικονομικών όρων ταξινομημένων σε ομάδες, αλλά αναπτύσσει την έννοιά τους.
  • Ειδικό πρόγραμμα ανίχνευσης με το οποίο ο σπουδαστής μπορεί να ανατρέχει και να βρίσκει σε όλη την ύλη που βρίσκονται λέξεις ή προτάσεις ή όροι, ίδια με αυτό που έχει ζητήσει.
  • Ειδικό πρόγραμμα DEMO που δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να κατανοήσει μέσω παραδειγμάτων τη λειτουργία 170 «αληθινών» μηχανογραφικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά είναι χωρισμένα στα αντίστοιχα τμήματα της ναυτιλιακής εταιρίας και συνοδεύονται  με επεξηγήσεις στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Τέλος, μαζί με τον βιβλιοδετημένο τόμο προσφέρεται και ένα CD που περιλαμβάνει όλα τα εν λειτουργία Ναυτιλιακά Μηχανογραφικά Πακέτα της ALS. Τα προγράμματα αυτά μπορεί ο σπουδαστής να τα εγκαταστήσει και να τα χρησιμοποιήσει για πρακτική.

e-Learning ανά τμήμα

Σε κάθε σπουδαστή που παρακολουθεί το πρόγραμμα ανά τμήμα προσφέρεται ένα CD και ο βιβλιοδετημένος τόμος του τμήματος που έχει επιλέξει με την εκπαιδευτική ύλη.

Κάθε CD περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή:

  • Την ενότητα και το περιεχόμενο του βιβλιοδετημένου τόμου.
  • Ένα μεγάλο εγκυκλοπαιδικό Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό λεξικό που δεν δίνει μόνο τη μετάφραση των 3000 Ναυτιλιακών και Οικονομικών όρων ταξινομημένων σε ομάδες, αλλά αναπτύσσει την έννοιά τους.
  • Ειδικό πρόγραμμα ανίχνευσης με το οποίο ο σπουδαστής μπορεί να ανατρέχει και να βρίσκει σε όλη την ύλη που βρίσκονται λέξεις ή προτάσεις ή όροι, ίδια με αυτό που έχει ζητήσει.
  • Ειδικό πρόγραμμα DEMO που δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να κατανοήσει μέσω παραδειγμάτων τη λειτουργία 170 «αληθινών» μηχανογραφικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά είναι χωρισμένα στα αντίστοιχα τμήματα της ναυτιλιακής εταιρίας και συνοδεύονται  με επεξηγήσεις στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Τέλος, μαζί με τον βιβλιοδετημένο τόμο προσφέρεται και ένα CD που περιλαμβάνει όλα τα εν λειτουργία Ναυτιλιακά Μηχανογραφικά Πακέτα της ALS. Τα προγράμματα αυτά μπορεί ο σπουδαστής να τα εγκαταστήσει και να τα χρησιμοποιήσει για πρακτική.

Δικαιώματα Σπουδών

Ο σπουδαστής με την εγγραφή του στο σύστημα ALS e-Learning παραλαμβάνει τα δύο CD με όλα τα προγράμματα και το βιβλιοδετημένο τόμο.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, για επίλυση αποριών, έχει δικαίωμα 20 επικοινωνιών με το ALS EDUCATION CENTER αν παρακολουθεί το γενικό πρόγραμμα και 5 επικοινωνιών αν παρακολουθεί το πρόγραμμα ανά τμήμα. Οι επικοινωνίες γίνονται μέσω του προσωπικού του e-mail ή με επίσκεψη του σπουδαστή στα γραφεία της ALS κάνοντας για μια ώρα προσωπική εκπαίδευση.

Το σύνολο των αποριών καθώς και οι απαντήσεις των καθηγητών θα δημιουργήσουν ένα αρχείο πρόσθετης γνώσης (Συχνές Ερωτήσεις), στο οποίο θα έχουν πρόσβαση, μέσω της ιστοσελίδας του ALS, όλοι οι σπουδαστές.

Επιπλέον η γραμματεία της ALS EDUCATION CENTER θα ανακοινώνει κατά διαστήματα ημέρες και ώρες που θα γίνονται Σεμινάρια στις αίθουσες της ALS, τα οποία οι σπουδαστές του ALS e-Learning έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν δωρεάν για ένα χρόνο μετά την ημερομηνία εγγραφής τους.

Διπλώματα από το e-Learning

Postgraduate Diploma in Shipping Studies

Αφορά σπουδαστές που έχουν αποκτήσει πτυχίο μετά το Λύκειο ή έχουν εργασθεί για 3 χρόνια σε Ναυτιλιακή Εταιρία και ολοκλήρωσαν στο ALS EDUCATION CENTER το Γενικό Πρόγραμμα e-Learning.

Postgraduate Diploma per Department of Shipping Company

Αφορά σπουδαστές που έχουν αποκτήσει πτυχίο μετά το Λύκειο ή έχουν εργασθεί για 3 χρόνια σε Ναυτιλιακή εταιρία και ολοκλήρωσαν στο ALS EDUCATION CENTER το Πρόγραμμα e-Learning ανά τμήμα.

Ύλη

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ν.Ε.
ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ MANAGEMENT Ν. Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ OPERATION DEPARTMENT 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

CERTIFICATES & CMS
PLAN MAINTENANCE
OUTSTANDING
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

SUPPLY DEPARTMENT
CREW DEPARTMENT
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (
MGA)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
ΕΙΔΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ
ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ (CHARTERS PARTIES)
ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ

ΝΑΥΛΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
MICROSOFT WINDOWS
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ
WINDOWS
ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ
INTERNET

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
MARITIME LAW
TIME SHEET ANALYSIS
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ISM
- ISO – ΚΩΔΙΚΑΣ ISM

 

ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κόστος

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους τρόπους πληρωμής και για τις προσφορές μας που αφορούν στο ALS e-Learning μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας: στα τηλέφωνα: 210 4117100 και 210 4100917 ή στο email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε:

Τηλεφωνικά+30 210 4117100+30 210 4100917

Με fax+30 210 4117100

Με e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τέλος, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση :

ALS Πληροφορική Α.Ε.

"Για το e-Learning"

34ου Πεζ. Συντάγματος 17

Πειραιάς 185 32.

end faq

 
Ιστορικό
Αρχική e-Learning
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών